Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Скрий правилата
Нурикабе
Размер:1
4
1
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,713,298
5
2
43
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,460,468
31
1
1
33
5x5 Нурикабе Нормално ID: 725,501
1
4
13
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,112,591
3
22
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,965,730
1
51
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,926,563
1
1
3
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,381,164
4
3
1
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,136,398
1
22
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,251,303
2
1
33
1
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 314,053
11
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,254,537
1
3
1
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,331,303
22
1
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,239,098
1
31
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,242,740
1
1
3
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,727,444
5
2
32
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,094,281
5
2
5
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,939,528
3
3
51
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,319,820
14
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 683,905
14
2
11
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,522,654
11
22
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,883,752
1
2
14
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,874,981
1
4
5
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,554,742
14
1
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,736,461
1
2
1
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 84,407
1
3
3
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,067,219
5
3
1
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,220,319
1
3
1
4
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,291,456
1
2
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,880,972
3
1
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,741,301
23
21
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,815,925
3
1
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,980,157
1
2
21
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,864,330
51
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,720,482
1
21
33
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,246,389

Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation