Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Скрий правилата
Нурикабе
Размер:12
1
32
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,687,975
32
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,037,891
5
1
31
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,693,260
52
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 669,798
5
11
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,508,236
1
3
23
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,222,535
2
2
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,878,627
4
1
35
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,415,678
1
1
4
4
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,955,908
1
1
32
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,754,436
21
3
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 841,012
3
22
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,752,012
5
34
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,232,544
1
14
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,502,090
22
4
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,040,277
12
4
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,187,162
5
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,579,084
5
1
3
4
5x5 Нурикабе Нормално ID: 570,044
5
4
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,408,092
5
3
42
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,140,328
1
4
1
1
13
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,017,105
1
2
2
11
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,833,336
3
1
4
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 226,930
1
3
1
4
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,625,990
5
1
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,199,076
1
22
11
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 227,523
1
1
4
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 439,086
1
2
45
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,403,592
3
1
2
1
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 872,922
1
2
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,270,284
3
3
1
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 356,553
4
1
22
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,571,138
1
2
1
6
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,285,711
21
2
34
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,156,437
13
3
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,286,556


Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation