Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Вашето мнение | Избери пъзел | Често задавани въпроси

Масов (С)принт

Залата на славата

Privacy Policy | Links


Нурикабе
Размер:11
131
21
5x5 Нурикабе ID: 1,266,826
4
4
13
5x5 Нурикабе ID: 5,599,528
1
12
2
23
5x5 Нурикабе ID: 1,214,137
3
113
4
5x5 Нурикабе ID: 9,084,640
5
2
23
5x5 Нурикабе ID: 9,624,733
331
2
3
5x5 Нурикабе ID: 205,573
21
12
112
5x5 Нурикабе ID: 3,853,696
1
2
115
5x5 Нурикабе ID: 8,292,103
111
23
1
5x5 Нурикабе ID: 1,221,369
1
1
4
14
5x5 Нурикабе ID: 9,169,243
1
1
22
31
5x5 Нурикабе ID: 1,407,078
441
2
5x5 Нурикабе ID: 4,494,354
23
3
4
5x5 Нурикабе ID: 4,144,118
34
211
5x5 Нурикабе ID: 3,909,299
21
242
5x5 Нурикабе ID: 1,051,771
12
2
24
5x5 Нурикабе ID: 4,559,009
13
133
1
5x5 Нурикабе ID: 2,194,982
21
341
5x5 Нурикабе ID: 1,302,415
1
4
11
4
5x5 Нурикабе ID: 9,211,758
42
22
5x5 Нурикабе ID: 3,608,804
31
2
1
2
5x5 Нурикабе ID: 4,535,408
42
11
1
11
5x5 Нурикабе ID: 3,076,840
3
31
112
5x5 Нурикабе ID: 1,244,210
321
3
1
2
5x5 Нурикабе ID: 9,345,247
25
1
2
1
5x5 Нурикабе ID: 5,093,851
2
41
13
5x5 Нурикабе ID: 4,426,725
2
32
1
11
5x5 Нурикабе ID: 9,684,903
3
12
131
5x5 Нурикабе ID: 630,353
31
31
1
5x5 Нурикабе ID: 368,447
134
5
5x5 Нурикабе ID: 6,716,202
341
1
11
5x5 Нурикабе ID: 2,209,107
122
1
12
2
5x5 Нурикабе ID: 2,408,497
12
4
31
5x5 Нурикабе ID: 563,328
313
2
21
5x5 Нурикабе ID: 9,082,044
31
12
21
5x5 Нурикабе ID: 937,245


Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert