Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Видео учител
Скрий правилата
Нурикабе
Размер:1
2
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,062,993
1
4
1
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,613,441
1
12
11
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,996,782
2
12
12
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,975,494
1
42
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,157,368
53
3
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,598,045
21
4
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,464,796
22
2
5
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,649,485
5
2
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 580,366
1
21
12
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,962,798
21
3
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,976,463
21
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,544,444
3
4
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,369,013
12
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,005,073
1
2
1
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,006,347
43
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,625,229
1
2
2
5
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,105,458
11
3
41
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,796,463
2
2
2
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,547,957
3
2
4
1
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,081,987
12
3
23
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,531,732
1
2
3
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,979,414
54
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,105,142
2
3
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,720,285
3
2
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,857,294
1
1
3
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,673,825
14
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,020,882
531
5
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,372,795
5
1
1
5
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,405,533
2
1
24
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,264,034
4
2
2
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,673,358
2
3
2
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,417,853
3
2
11
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 587,837
1
2
63
5x5 Нурикабе Нормално ID: 303,646
1
3
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,216,780

Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation