Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Вашето мнение | Избери пъзел | Често задавани въпроси

Масов (С)принт

Залата на славата

Privacy Policy | Links


Нурикабе
Размер:1
311
12
5x5 Нурикабе ID: 7,032,821
41
11
21
5x5 Нурикабе ID: 4,732,618
12
1
31
4
5x5 Нурикабе ID: 7,476,014
13
3
2
3
5x5 Нурикабе ID: 6,028,526
2
33
21
5x5 Нурикабе ID: 6,281,506
1
2
2
42
5x5 Нурикабе ID: 9,725,002
2
3
1
3
2
5x5 Нурикабе ID: 4,764,209
22
4
3
5x5 Нурикабе ID: 2,544,360
11
2
26
5x5 Нурикабе ID: 5,015,120
321
3
1
2
5x5 Нурикабе ID: 9,215,377
1
4
323
5x5 Нурикабе ID: 6,072,514
3
2
2
311
5x5 Нурикабе ID: 7,464,147
42
1
2
2
5x5 Нурикабе ID: 1,689,271
24
2
2
2
5x5 Нурикабе ID: 5,323,101
3
52
5x5 Нурикабе ID: 3,435,106
1
3
222
5x5 Нурикабе ID: 8,944,169
14
34
1
5x5 Нурикабе ID: 5,286,498
44
1
4
5x5 Нурикабе ID: 9,655,537
22
33
1
5x5 Нурикабе ID: 1,065,441
2
221
31
5x5 Нурикабе ID: 1,200,656
12
13
12
5x5 Нурикабе ID: 4,041,162
14
24
5x5 Нурикабе ID: 1,773,881
12
2
35
5x5 Нурикабе ID: 3,821,396
1
2
3
34
5x5 Нурикабе ID: 2,751,881
3
4
3
2
5x5 Нурикабе ID: 5,046,184
2
4
2
31
5x5 Нурикабе ID: 2,749,174
4
123
1
5x5 Нурикабе ID: 6,010,990
411
2
4
5x5 Нурикабе ID: 3,944,893
11
335
5x5 Нурикабе ID: 2,305,849
5
12
22
5x5 Нурикабе ID: 9,462,608
21
124
1
5x5 Нурикабе ID: 9,320,873
13
3
12
5x5 Нурикабе ID: 7,803,479
5
1
2
32
5x5 Нурикабе ID: 3,118,691
41
1
3
1
5x5 Нурикабе ID: 680,521
12
31
4
5x5 Нурикабе ID: 1,501,176


Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert