Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Нурикабе
Размер:1
12
32
5x5 Лесно Нурикабе ID: 616,297
2
2
1
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 8,079,565
3
3
2
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 2,950,452
2
2
3
5x5 Лесно Нурикабе ID: 7,446,978
3
1
3
4
5x5 Лесно Нурикабе ID: 6,200,718
1
3
53
5x5 Лесно Нурикабе ID: 3,458,794
3
2
1
3
1
5x5 Лесно Нурикабе ID: 4,046,721
3
23
1
5x5 Лесно Нурикабе ID: 8,269,854
1
3
12
5x5 Лесно Нурикабе ID: 5,816,393
5
2
51
5x5 Лесно Нурикабе ID: 6,467,628
3
2
23
5x5 Лесно Нурикабе ID: 6,933,854
4
4
1
5
5x5 Лесно Нурикабе ID: 1,593,554
3
4
11
5x5 Лесно Нурикабе ID: 1,677,057
1
3
1
5
5x5 Лесно Нурикабе ID: 6,981,678
12
1
1
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 8,448,364
4
1
23
5x5 Лесно Нурикабе ID: 3,460,799
1
21
12
3
5x5 Лесно Нурикабе ID: 221,590
21
5
1
5x5 Лесно Нурикабе ID: 8,603,366
3
1
3
3
5x5 Лесно Нурикабе ID: 5,239,396
1
2
1
2
1
5x5 Лесно Нурикабе ID: 5,354,881
11
4
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 2,760,454
21
13
5x5 Лесно Нурикабе ID: 1,069,267
24
1
21
5x5 Лесно Нурикабе ID: 990,759
3
2
1
1
5
5x5 Лесно Нурикабе ID: 4,770,758
21
4
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 4,504,417
11
3
3
5x5 Лесно Нурикабе ID: 3,906,691
1
2
2
3
5x5 Лесно Нурикабе ID: 4,493,940
12
3
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 9,282,573
11
4
2
5x5 Лесно Нурикабе ID: 3,937,237
5
12
5
5x5 Лесно Нурикабе ID: 2,130,174
2
3
1
21
5x5 Лесно Нурикабе ID: 364,267
1
2
34
5x5 Лесно Нурикабе ID: 6,866,235
2
2
44
5x5 Лесно Нурикабе ID: 7,155,578
1
6
24
5x5 Лесно Нурикабе ID: 8,362,026
1
4
5
1
5x5 Лесно Нурикабе ID: 9,427,359

Още логически пъзели:  hide show

2022-12-09 08:25:06

bg.puzzle-nurikabe.com
Премахни рекламите