Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Вашето мнение | Избери пъзел | Често задавани въпроси

Масов (С)принт

Залата на славата

Privacy Policy | Links


Нурикабе
Размер:21
222
5x5 Нурикабе ID: 781,095
5
21
112
5x5 Нурикабе ID: 2,997,597
12
2
1
3
1
5x5 Нурикабе ID: 2,172,520
21
2
14
5x5 Нурикабе ID: 1,962,086
31
12
2
3
5x5 Нурикабе ID: 9,414,985
43
1
1
12
5x5 Нурикабе ID: 2,784,416
44
2
1
5x5 Нурикабе ID: 8,258,348
34
22
1
5x5 Нурикабе ID: 2,718,865
125
4
1
5x5 Нурикабе ID: 4,542,865
5
21
3
5x5 Нурикабе ID: 2,130,536
125
1
2
5x5 Нурикабе ID: 5,596,433
5
31
12
5x5 Нурикабе ID: 8,747,318
14
3
2
5x5 Нурикабе ID: 680,926
2
22
32
5x5 Нурикабе ID: 1,930,880
113
3
21
5x5 Нурикабе ID: 2,976,243
32
1
23
5x5 Нурикабе ID: 9,872,486
21
14
13
5x5 Нурикабе ID: 5,238,643
123
3
2
5x5 Нурикабе ID: 718,753
21
1
1
5
1
5x5 Нурикабе ID: 7,730,964
223
21
5x5 Нурикабе ID: 1,387,714
223
2
2
5x5 Нурикабе ID: 2,788,600
46
21
5x5 Нурикабе ID: 5,675,580
113
11
1
1
5x5 Нурикабе ID: 8,053,388
2
1
1
33
5x5 Нурикабе ID: 632,708
4
1
133
5x5 Нурикабе ID: 6,015,555
21
21
32
5x5 Нурикабе ID: 3,022,088
2
2
34
5x5 Нурикабе ID: 4,101,625
22
21
13
5x5 Нурикабе ID: 1,451,380
214
1
22
5x5 Нурикабе ID: 7,567,999
24
32
1
5x5 Нурикабе ID: 6,389,989
32
24
5x5 Нурикабе ID: 9,684,036
14
12
4
5x5 Нурикабе ID: 4,248,527
1
43
111
5x5 Нурикабе ID: 6,751,482
113
3
21
5x5 Нурикабе ID: 2,693,406
2
3
5
2
5x5 Нурикабе ID: 4,002,464


Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert