Нурикабе


Translate this site.

Нурикабе е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата... не са чак толкова прости. :)
Имате решетка от квадратчета. Някои от квадратчетата съдържат число. Целта е да се определи за всяка клетка дали е черна или бяла (В Islands in the Stream това се нарича "вода" и "суша" съответно). Черните клетки формират "нурикабе-то" (в Stream го наричат "поток"): Те трябва да са свързани непрекъснато по хоризонтала и вертикала (да не са разпокъсани), да не съдържат число и да не образуват 2x2 или по-големи запълнени правоъгълници (в Islands in the Stream ги наричат "басейни" или "локви"). Белите квадратчета образуват "острови". Всяко число трябва да участва в бяла фигура с точно толкова квадратчета колкото е числото. Всички бели квадратчета трябва да принадлежат само на един остров и всеки остров трябва да съдържа само по едно число.
Кликнете с мишката, за да маркирате черно квадратче. С десния бутон можете да слагате точки, с които да обозначите сигурните бели квадратчета.

Видео учител
Скрий правилата
Нурикабе
Размер:11
14
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,106,060
2
2
23
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,899,300
5
2
1
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 128,505
5
2
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,546,411
1
2
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 5,200,932
21
11
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,088,334
2
2
13
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,971,599
1
21
22
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 815,638
1
4
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,815,623
1
3
2
12
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,790,987
24
1
31
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,091,637
1
2
2
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,624,545
1
143
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,163,119
1
4
1
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,039,456
1
2
3
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,120,144
2
3
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,164,028
5
2
4
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,362,327
21
1
3
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,065,487
2
2
1
14
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,635,651
3
4
31
5x5 Нурикабе Нормално ID: 384,852
21
1
22
5x5 Нурикабе Нормално ID: 671,406
5
1
1
1
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 262,676
51
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 4,836,730
32
4
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,120,063
22
21
23
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,928,592
2
21
31
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,430,284
5
41
1
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 3,303,761
52
3
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 6,572,515
4
1
1
6
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,090,060
5
2
2
1
5x5 Нурикабе Нормално ID: 8,713,851
21
13
21
5x5 Нурикабе Нормално ID: 2,108,864
1
35
2
5x5 Нурикабе Нормално ID: 800,260
11
2
2
15
5x5 Нурикабе Нормално ID: 1,693,296
3
1
15
5x5 Нурикабе Нормално ID: 7,387,112
7
2
22
5x5 Нурикабе Нормално ID: 9,307,818

Още логически пъзели:

bg.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation